בוגרים מקבלי פרס בטחון ישראל ופרס ישראל

 

תחת הכותרת "מצויינות כערך" ניתן למצוא שני נושאים הנמצאים בשלב הקמה:

 

בוגרים מקבלי פרס בטחון ישראל

 

בוגרים מקבלי פרס ישראל

 

כל בוגר שיש בידו אינפורמציה על בוגרים אשר קבלו פרסים אלה מוזמן לפנות לרינה צביאלי

לפי הכתובת:

bogrim@panmaz.co.il