הכרה לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס-הכנסה

 

 

 

 

אנו שמחים לבשר כי העמותה קיבלה אישור ניהול תקין מרשם העמותות, וכן הכרה לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.