בוגרי מופת

 

מדי שנה בוחרת העמותה בבוגר שבמהלך שרותו הצבאי, ובחייו האזרחיים, ממצה את מטרות וערכי הפנימיה באופן המהווה דוגמא לאחרים. לבוגר זה ניתן אות "בוגר מופת" במעמד הכנס השנתי של העמותה.

 

עד כה קיבלו אות מופת:

 

אלוף (מיל) דורון אלמוג

אלוף (מיל) עמרם מצנע

אלוף (מיל) הרצל בודינגר

אלוף (מיל) גיורא רום

אלוף (מיל) מתן וילנאי

תא"ל (מיל) איתן יריב

סא"ל (מיל) חיים דנון

תא"ל (מיל) גל הירש

 

אין בכך רמיזה שבוגרי המופת הבאים יהיו רק מאלופינו.

נשמח לשקול הצעות להעניק אות זה לבוגרים בעלי דרגות אחרות ששרתו בצה"ל כמפקדים לוחמים, יישמו את ערכי הפנימיה בביצוע תפקידיהם כמפקדים, והמשיכו לעשות כך בחייהם האזרחיים, ע"י תרומה לקהילה, עזרה לזולת, רעות, וערכים אחרים עליהם התחנכנו בפנימייה.

 

 

 

 

 

 

טופס המלצה על בוגר מופת: