תוכנית "אחים בוגרים"

 

תוכנית "אחים בוגרים"

 

תוכנית "אחים בוגרים" פועלת כחלק מתוך תוכנית רחבה יותר - תוכנית החונכות (המנטורים), והיא מיועדת ללוות את בוגרי הפנימייה בשלב שירותם הצבאי.  על פי תוכנית זו מוצמד לכל שוחר מתגייס חונך בוגר פנימיה המשרת באותה יחידה. תוכנית "אחים בוגרים" פועלת בשני שלבים:

 

בוגרים בשירות חובה

בוגרים בשירות חובה ובשירות קבע מסייעים בקליטת שוחרים מתגייסים ביחידותיהם.

לכל מתגייס שקיבל הצבה באחת מיחידות צהל יוצמד בוגר המשרת באותה יחידה או בסמיכות אליה וישמש לו "אח בוגר" - מורה נבוכים במסגרת הגדולה.

 

בוגרים בשירות קבע

בוגרים בקבע מסייעים לבוגרים בחובה העומדים להכנס לשירות קבע ומלווים אותם בשלב זה של חייהם המקצועיים.

התכנית תכלול בעלי תפקידים עד לתפקיד מ"פ וכולל.

 

תוכנית "אחים בוגרים" הנה תוכנית רב שנתית אשר הושקה השנה לראשונה במסדר הסיום של פלוגת "חץ" - מחזור נ"ט - 2013.