המרכז למנהיגות ולמצויינות

 על אודות המרכז למנהיגות, מצוינות ומורשת 

 

הפנימייה הצבאית לפיקוד בחיפה נוסדה בשנת 1953, ובשנת 2013 חוגגת 60 שנה להיווסדה. במשך 15 שנים פעלה תאומתה בהרצליה, שנסגרה בשנת 1984. מאז היווסדן מילאו בוגרי הפנימיות תפקיד מרכזי בכל שדרות הפיקוד בצה"ל, ולאחר מכן בכל תחומי המשק והחברה.
העמותה רואה חשיבות ממדרגה ראשונה בשמירת זכר הנופלים, ובחיזוק המורשת שהותירו אחריהם דורות של מפקדים בוגרי הפנימיות הצבאיות. 130 חללי הפנימיות מונצחים בחדר הזיכרון במתחם הפנימייה הצבאית בחיפה.

עמותת "בהשקט ובבטחה" השלימה במהלך שנת 2012 מבצע לגיוס תרומות, שהגיעו מתורמים בארץ ובחו"ל, בהיקף המאפשר את הקמתו של המרכז למנהיגות, למצוינות ולמורשת באתר הפנימייה. מאות מבוגרינו תרמו כלל יכולתם, כחלק מהתמיכה המתמשכת במוסד ובדרכו החינוכית.
בניית המרכז תושלם עד שנת 2014-2013 - זוהי תוצאה של פעילות מרובת שנים של העמותה ובכך מהווה אבן דרך משמעותית בפעילותה.

אופי ההנצחה, כפי שסוכם בדיונים של צוות ההיגוי, הוגדר כך: הנצחה באמצעות "פעילות ויצירה" בנושא מנהיגות ומורשת, לצד הנצחה פיזית ציבורית המאפשרת גם התייחדות משפחתית או פרטית.

תכנון המרכז למנהיגות שואף ליצור מעטפת למרכז פעיל עבור חניכי הפנימייה וצוות הפיקוד וההדרכה, אך גם לגורמי חוץ ובהם מומחים, מרצים, משתתפים בימי עיון, הרצאות ודיונים בנושאי מנהיגות. יחברו למעטפת זו גופים אקדמיים בישראל ובחו"ל, העוסקים בנושאי מנהיגות, אשר ישתפו פעולה עם העמותה והמרכז - כולל אפשרות להפקת פרסומים מטעם המרכז בנושאי מנהיגות. בפעילויות אלה יוכלו לקחת חלק כל בוגרי הפנימיות; ועד העמותה יהיה מעורב ושותף בניהול הפעילות.

מרכיבי המרכז:
  • אודיטוריום בן כ- 250 מושבים ומבואה, כולל שטחי עזר לפי הפירוט שלהלן
  • חדרי דיונים, חדרי משרד, ספרייה מקצועית הממוקדת בלימודי צבא, ביטחון ומנהיגות (באגף הקיים של הספרייה)
  • אזור הנצחה אשר יתוכנן כחלק מהמבואה של האודיטוריום, עם גלישה לעבר האולמות הקיימים היום (אשר ישופצו כחלק מהבנייה), כך שתתאפשר שהיית הקהל תוך שמירת האינטימיות הנדרשת במתחם הנצחה

הפעילות של המרכז למנהיגות יכולה להיבנות בהשראה (ובצניעות המתבקשת בהשוואה זו) של פעילויות דומות המתבצעות בארץ, כגון הפעילות במרכז למורשת המודיעין בגלילות, שבמסגרתו פועל מרכז מידע למודיעין ולטרור שהינו מרכז מחקר ותצוגה של פרסומים ומוצגים והמפעיל אתר אינטרנט פעיל מאוד, ומתקיימים בו ימי עיון, מנוהלת ספריית עיון ומופקים פרסומים שונים

מנוהלת ספריית עיון ומופקים פרסומים שונים.