שמות בוגרי הפנימיות הצבאיות לפיקוד ותמונותיהם

נא בחרו את שם המחזור:

בוגרי תל אביב

  מחזור א' תל-אביב - 1969 - נגב

  מחזור ב' תל-אביב - 1970 - שרון

  מחזור ג' תל-אביב - 1971 - יזרעאל

  מחזור ד' תל-אביב - 1972 - גליל

  מחזור ה' תל-אביב - 1973 - גולן

  מחזור ו' תל-אביב - 1974 - גלעד

  מחזור ז' תל-אביב - 1975 - דותן

  מחזור ח' תל-אביב - 1976 - יפתח

  מחזור ט' תל-אביב - 1977 - טיראן

  מחזור י' תל-אביב - 1978 - ירדן

  מחזור י"א תל-אביב - 1979 - כרמל

  מחזור י"ב תל-אביב - 1980 - לכיש

  מחזור י"ג תל-אביב - 1981 - משגב

  מחזור י"ד תל-אביב - 1982 - נחשון

  מחזור ט"ו - תל-אביב - 1983 - סיני

  מחזור ט"ז תל-אביב - 1984 - ערבה